Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Taşıt Mübadelesi 2017/11
Türü
Taşıt Mübadelesi
Miktar
Tarih
22.12.2017
Yer
: Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Odası : Süleymanbey Mahallesi Yalı caddesi No:46 77100 Merkez YALOVA
Açıklamalar
Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne ait aşağıda sayı, cins ve özellikleri yazılı hek durumundaki taşınırların (taşıt), yine aşağıda sayı, cins ve özellikleri belirtilen taşınırlarla (taşıt ve mallar) Mübadele edilmesi için ihaleye çıkılacaktır.
YALOVA İl EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

 

1-İdarenin

 

a)       Adı

: Yalova İl Emniyet Müdürlüğü

b)       Adresi

: Süleymanbey Mah. Cengiz Koçal Cad. No:48    77100 Merkez/YALOVA

c)         Telefon ve faks numarası

: 0 226 811 30 00/64 30 – Fax : 0 226 814 54 77

d)        Elektronik posta adresi

: yalovalojistik@egm.gov.tr

2-İhalenin Adı, Niteliği, Türü, Miktarı

: Taşıt Mübadelesi 2017/11

 Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne ait aşağıda sayı, cins ve özellikleri yazılı hek durumundaki taşınırların (taşıt), yine aşağıda sayı, cins ve özellikleri belirtilen taşınırlarla (taşıt ve mallar) Mübadele edilmesi için ihaleye çıkılacaktır.

3- Mübadelesi yapılacak taşıt ve malların özellikleri

3-1. 1. Grup Mübadele:

 

S.N

Cinsi

Plakası

Modeli

Markası

Tipi

Durumu

Motor Hacmi

Motor Gücü

KM

Tahmini Bedel

1

Taşıt (kurtarıcı)

77 A 0047

1996

İveco

85/12(ÇEKİCİ)

HEK/Faal

3908

88 KW

128.523

25.000,00

TL

2

Taşıt (kamyonet)

77 A 0093

1999

İveco

65.9

HEK/Faal

3908

88 BG

110.031

14.000,00

TL

3

Taşıt (Kamyonet)

77 A 0145

2005

Ford

TRANSİT CONNECT 1.6

HEK/Faal

1753

90 KW

326.598

18.000,00

TL

4

Taşıt (Kamyonet)

77 A 0152

2006

Ford

TRANSİT CONNECT 1.6

HEK/Faal

1753

66,1 KW

315.265

18.000,00

TL

5

Taşıt (Kamyonet)

77 A 0159

2007

Ford

TRANSİT CONNECT K210 STDCİ

HEK/Faal

1753

75 BG

286.731

20.000,00

TL

6

Taşıt (Kamyonet)

77 A 0160

2007

Ford

TRANSİT CONNECT K210 STDCİ

HEK/Faal

1753

75 BG

303.606

20.000,00

TL

7

Taşıt (Kamyonet)

77 A 0183

2008

Ford

1.8 TDCİ

HEK/Faal

1759

90 KW

331.503

20.000,00

TL

8

Taşıt (Kamyonet)

77 A 0175

2009

Ford

TRANSİT CONNECT K210 STDCİ

HEK/Faal

1753

75 KW

295.514

20.000,00

TL

9

Taşıt (Kamyonet)

77 A 0176

2009

Ford

TRANSİT CONNECT K210 STDCİ

HEK/Faal

1753

75 KW

313.813

20.000,00

TL

10

Taşıt(motorsiklet)

77 A 0148

2005

BMW

F650 GS

HEK/Faal

652

50 BG

-

7.000,00

TL

11

Taşıt(motorsiklet)

77 A 0149

2005

BMW

F650 GS

HEK/Faal

652

50 BG

-

7.000,00

TL

12

Taşıt(motorsiklet)

77 A 0172

2008

Yamaha

RG02

HEK/Faal

249

14 KW

-

2.500,00

TL

 

Ödenecek KDV 11.350,00-TL

TOPLAM

191.500,00

TL

 

 

4-Mübadele karşılığı alınacak mala ilişkin özellikler

 

a)       2. Grup Mübadele karşılığı :

2 adet Toyota Corolla 1.6  Advance otomobil

b)       Mübadelede Pey olarak verilecek mallar: 205-55R16 Lassa Driveways marka oto lastiği

5- Değer tespit komisyonunca belirlenen tahmini bedel          : 191.500,00 TL (Yüzdoksanbirbinbeşyüzlira)

6-Geçici Teminat Miktarı                     :Tahmini Bedelin % 3’ünden az olmamak kaydıyla yüklenici  tarafından belirlenir.

8-Teklifler ihale komisyonu önünde sözlü olarak verilecektir.

9-İhalenin yapılacağı

a)       Yer

: Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Odası

b)       Adres

: Süleymanbey Mahallesi Yalı caddesi No:46 77100 Merkez YALOVA

c)        Tarih ve saat

: 22.12.2017 Cuma günü  Saat 11.00

10-İhale konusu işe ait belgeler ihalenin yapılacağı yerde Satınalma Büro amirliğinde görülebilir.

11-İstekliler İhaleye gelirken aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri zorunludur:

a) Teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatı,

c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,

12-Şartname bulunmaktadır. İstekliler şartnameyi Süleymanbey Mah. Cengiz Koçal Cad. No:48  ’de yerleşik Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresinde görebilir ve Yalova Defterdarlığına yatırılacak 50,00-TL karşılığı alınacak makbuz ile aynı adresten temin edilebilir.  Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dökümanı satın almaları zorunludur.

13-Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

14- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

15- Teklifler kapalı zarf içinde 22.12..2017 Cuma günü saat 11.00’a kadar İdarenin adresinde Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

16-Bu iş için kısmi (gruplar için) teklif verilecektir.

17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olacaktır.

18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 
 • PAMER
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS