Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Mübadele İlanı
Türü
Taşıt Mübadelesi
Miktar
1
Tarih
13.03.2018
Yer
Süleymanbey Mahallesi Yalı Caddesi No:46 77100 Merkez YALOVA
Açıklamalar
Taşıt Mübadelesi
YALOVA İl EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
MÜBADELE İLANI

 

 

1-İdarenin

 

 

a)       Adı

: Yalova İl Emniyet Müdürlüğü

 

b)       Adresi

: Süleymanbey Mah. Cengiz Koçal Cad. No:48 - 7100 Merkez/YALOVA

 

c)         Telefon ve faks numarası

: 0 226 811 30 00/64 30 – Fax : 0 226 814 54 77

 

d)        Elektronik posta adresi

: yalovalojistik@egm.gov.tr

 

2-İhalenin Adı, Niteliği, Türü, Miktarı

: Taşıt Mübadelesi 2018/1

 

Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne ait aşağıda özelliği yazılı hek durumundaki bir adet taşınırın (deniz taşıtının), yine aşağıda özellikleri belirtilen taşıtlarla Mübadele işleminin yapılması işi.

 

3- Mübadelesi yapılacak taşıtın özellikleri

S.No

Cinsi

Miktarı

Durumu

Tahmini Bedel

1

Deniz Taşıtı
Polis-1

Fiber 

2006

Model

15 m boyunda sürat gemisi 

1 Adet

HEK/FAAL

170.000,00

TL

KDV’den Muaftır.

TOPLAM

170.000.00

TL

 

4-Mübadele karşılığı alınacak mala ilişkin özellikler

 

a)     1 Adet 2018 Model, Ford Focus Marka otomobil (Benzin 1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 5 İleri Manuel Trend X   Metalik Renk özelliğinde) olmak üzere 2 adet taşıt.

 

b)     1 Adet 2018 Model, Ford Transit Connect marka Kamyonet ( Van 1.5L TDCi 100PS (250 Nm) Euro 6 Uzun Şasi 5 İleri Manuel +Klima, Buz Beyazı renk özelliğinde)

 

c)     İstekliler pey olarak birer adet 205-55R16 Lassa Driveways marka oto lastiği öne süreceklerdir.

 

d)     Peyin Dönüştürülebileceği Mallar: 1 Adet Bayrak Direği (detayı İdari Şartnamede belirtilmiştir.)

 

5- Değer tespit komisyonunca belirlenen tahmini bedel:

 

 170.000,000 TL (Yüz yetmiş bin Türk lirası)

 

6-Geçici Teminat Miktarı: Tahmini Bedelin % 3’ünden az olmamak kaydıyla yüklenici tarafından belirlenir.

 

7-Mübadele işlemi; Kapalı zarfla teklifler alındıktan sonra, Mübadele Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak teklif etmeleri üzerine gerçekleşir.

 

8-Teklifler ihale komisyonu önünde sözlü olarak verilecektir.

 

9-İhalenin yapılacağı

 

a)       Yer

: Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Odası

 

b)       Adres

: Süleymanbey Mahallesi Yalı Caddesi No:46 77100 Merkez YALOVA

 

c)        Tarih ve saat

: 13.03.2018 Salı günü Saat 15.00

 

10-İhale konusu işe ait belgeler ihalenin yapılacağı yerde Satınalma Büro amirliğinde görülebilir.

 

11-İstekliler İhaleye gelirken aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri zorunludur:

a) Teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatı,

c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,

 

12- İstekliler şartnameyi Süleymanbey Mah. Cengiz Koçal Cad. No:48  ’de yerleşik Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresinde mübadele şartnamesine görebilir ve Yalova Defterdarlığına yatırılacak 50,00-TL karşılığı alınacak makbuz ile aynı adresten temin edilebilir.  Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

 

13-Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

 

14- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

 

15- Teklifler kapalı zarf içinde 13.03.2018 Salı günü saat 15.00’a kadar İdarenin adresinde Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

16-Bu iş için kısmi teklif verilebilir.

 

17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olacaktır.

 

18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

 ​

 
  • PAMER
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS